Czy warto instalować piorunochron?

Instalacja odgromowa zwana potocznie piorunochronem ma za zadanie w wypadku uderzenia pioruna przejąć prąd piorunowy, sprowadzić do gruntu i tam skutecznie rozproszyć.

Instalacja odgromowa zwana potocznie piorunochronem ma za zadanie w wypadku uderzenia pioruna przejąć prąd piorunowy, sprowadzić do gruntu i tam skutecznie rozproszyć.

Czy warto instalować piorunochron?

Jego koszt w porównaniu do ogólnej wartości chronionego budynku jest stosunkowo niski.

Piorunochron zazwyczaj kojarzy się z wysokim drutem wystającym ponad powierzchnię dachu. Nie zawsze tak musi być. Ogólnie są trzy sposoby budowy instalacji odgromowej:

-metoda siatki zwodów- polega na utworzenia siatki  z drutu odgromowego  o wymiarach określonych dla poszczególnych klas urządzenia piorunochronnego - LPS.

-metoda  kąta ochronnego- polega na mocowaniu na dachu budynku zwodów w postaci masztów o odpowiedniej wysokości zależnej od powierzchni dachu budynku i ilości zastosowanych masztów

-metoda mieszana -stosowanie siatki zwodów dla powierzchni płaskich dachu i montażu masztów dla ochrony elementów wystających poza powierzchnię dachu (komin, anteny itp.).

Firma Gromet produkuje  elementy składające  się na kompletny piorunochron, który oprócz skuteczności działania jest neutralny wizerunkowo poprzez swój  estetyczny wygląd i możliwość doboru koloru instalacji do barwy dachu budynku.