Osprzęt odgromowy poprzednia strona »

Uwaga! Powłoka ochronna cynkowa standardowo żółta. Na zamówienie - biała.

Zawirowania klimatyczne, jakich obecnie doświadczamy, niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu zagrożeń uderzeniem pioruna już nie tylko w drzewa, ale coraz częściej w budynki mieszkalne. Dom bez instalacji odgromowej jest narażony zarówno na pożar, jak i uszkodzenia ścian oraz sprzętu elektronicznego. Nierzadko ma miejsce całkowite zniszczenie przysłowiowego dachu nad głową. Warto w tej sytuacji podjąć odpowiedzialne decyzje i zainwestować w jego ochronę, poprzez profesjonalne systemy odgromowe. Co ważne, nie wiąże się to z ponoszeniem znacznych kosztów, ponieważ produkowana przez nas instalacja odgromowa jest dostępna w atrakcyjnej cenie i w pełni zabezpiecza każdy obiekt budowlany, a przede wszystkim zapewnia całkowite bezpieczeństwo przebywającym w nich osobom.

Sklep GROMET – profesjonalny dostawca „piorunochronów”

Ochrona budynków, poprzez wykorzystanie instalacji odgromowej, polega na przejęciu ewentualnego uderzenia pioruna i odprowadzenie potężnej energii do ziemi, eliminując tym samym zagrożenie wyładowaniami iskrowymi. Dostępne w naszym sklepie piorunochrony to szereg elementów ściśle ze sobą współpracujących, w tym:

  • zwody, które bezpośrednio przyjmują wyładowania atmosferyczne,
  • przewody odprowadzające i uziemiające łączące piorunochronw całość,
  • uziomy odprowadzające ładunek elektryczny,
  • zaciski probiercze – kontrola i pomiar rezystancji uziomu i tzw. ciągłości galwanicznej całego systemu odgromowego.

Oferta sklepu GROMET składa się z produktów wysokiej jakości, do których należą: maszty odgromowe, uziomy pionowe, złącza i uchwyty odgromowe, elementy naprężające i mocujące, kołki i wiele innych akcesoriów.