Ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych na farmach

Ochrona odgromowa jest istotnym elementem budowy farm fotowoltaicznych ze względu na bezpieczeństwo i wartość materialną wyżej wymienionych farm. 

Ochrona odgromowa jest istotnym elementem budowy farm fotowoltaicznych ze względu na bezpieczeństwo i wartość materialną w/w farm. System odgromowy w przypadku paneli fotowoltaicznych realizowana jest za pomocą zwodów wysokich, usytuowanych na podstawach betonowych lub zwodów mocowanych do konstrukcji paneli.

Na zdjęciu przedstawiamy Państwu sposób mocowania odgromówki do paneli fotowoltaicznych.