Korytka kablowe poprzednia strona »

Jednym z ważniejszych elementów etapu projektowania danego obiektu budowlanego jest odpowiednie zaplanowanie tras kablowych. Dostępne w naszej ofercie systemy odpowiadają potrzebom profesjonalnie poprowadzonych tras dla np. przewodów i kabli elektroenergetycznych, teleinformatycznych, oświetleniowych oraz sterowniczych. Proponowane przez nas rozwiązania w postaci korytek kablowych i drabinek z blachy ocynkowanej umożliwiają szybkie i bezproblemowe stworzenie sieci przesyłu energii i danych. Wybór określonego systemu i konkretnego produktu musi uwzględniać obciążenie, jakie wynika z ciężaru zaplanowanych do instalacji przewodów i kabli, a także ich objętość oraz możliwość przyszłej rozbudowy. Nie bez znaczenia jest również konieczność uwzględnienia ewentualnych niedogodności, takich jak rozmaite przeszkody konstrukcyjne obiektu.

Korytka kablowe - oferta produktowa

Właściwie utworzona trasa kablowa powinna charakteryzować się trwałym i jednolitym schematem. Aby to zapewnić, należy wybrać odpowiadający potrzebom system wraz z adekwatnymi łącznikami odcinków i innymi akcesoriami. W naszej ofercie funkcjonują:

  • korytka kablowe pełne i perforowane z dedykowanymi akcesoriami (różnorodne kształtki, pokrywy, łączniki, osłony i osprzęt do mocowania),
  • drabinki kablowe oraz kształtki i elementy mocujące.

Do dyspozycji inwestorów stawiamy wysokiej jakości produkty cynkowane galwanicznie przeznaczone do różnorodnych zastosowań, o różnej długości i wysokości, z możliwością montażu zarówno pojedynczych, jak i większej liczby kabli i przewodów.