Korytka kablowe poprzednia strona »

Jednym z ważniejszych elementów etapu projektowania danego obiektu budowlanego jest odpowiednie zaplanowanie tras kablowych. Dostępne w naszej ofercie systemy odpowiadają potrzebom profesjonalnie poprowadzonych tras dla np. przewodów i kabli elektroenergetycznych, teleinformatycznych, oświetleniowych oraz sterowniczych. Proponowane przez nas rozwiązania w postaci korytek kablowych i drabinek z blachy ocynkowanej umożliwiają szybkie i bezproblemowe stworzenie sieci przesyłu energii i danych. Wybór określonego systemu i konkretnego produktu musi uwzględniać obciążenie, jakie wynika z ciężaru zaplanowanych do instalacji przewodów i kabli, a także ich objętość oraz możliwość przyszłej rozbudowy. Nie bez znaczenia jest również konieczność uwzględnienia ewentualnych niedogodności, takich jak rozmaite przeszkody konstrukcyjne obiektu.

Oferta produktowa

Właściwie utworzona trasa kablowa powinna charakteryzować się trwałym i jednolitym schematem. Aby to zapewnić, należy wybrać odpowiadający potrzebom system wraz z adekwatnymi łącznikami odcinków i innymi akcesoriami. W naszej ofercie funkcjonują:

  • korytka kablowe pełne i perforowane z dedykowanymi akcesoriami (różnorodne kształtki, pokrywy, łączniki, osłony i osprzęt do mocowania),
  • drabinki kablowe oraz kształtki i elementy mocujące.

Do dyspozycji inwestorów stawiamy wysokiej jakości produkty cynkowane galwanicznie przeznaczone do różnorodnych zastosowań, o różnej długości i wysokości, z możliwością montażu zarówno pojedynczych, jak i większej liczby kabli i przewodów.